Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1969Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
13 25. 4. 1969 35 - 38 PDF 272 KB
38/1969
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce  
37/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů  
36/1969
Vládní nařízení České socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu  
35/1969
Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém v Brně  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
12 24. 4. 1969 33 - 34 PDF 449 KB
34/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou  
33/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím  
11 17. 4. 1969 31 - 32 PDF 1 MB
32/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích  
31/1969
Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 15. 4. 1969 26 - 30 PDF 493 KB
30/1969
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
29/1969
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor v Západoslovenském kraji stavebním úřadem  
28/1969
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy  
27/1969
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 159/1968 Sb., o důchodové dani  
26/1969
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 4. 4. 1969 24 - 25 PDF 275 KB
25/1969
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů  
24/1969
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 31. 3. 1969 19 - 23 PDF 944 KB
23/1969
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
22/1969
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
21/1969
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů  
20/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky  
19/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 15. 3. 1969 16 - 18 PDF 464 KB
18/1969
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce  
17/1969
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou  
16/1969
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států  
6 7. 3. 1969 14 - 15 PDF 492 KB
15/1969
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy  
14/1969
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 25. 2. 1969 12 - 13 PDF 1 MB
13/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci  
12/1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 10. 2. 1969 10 - 11 PDF 465 KB
11/1969
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky  
10/1969
Ústavní zákon o Radě obrany státu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů