Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1969Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
3 1. 2. 1969 7 - 9 PDF 271 KB
9/1969
Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se zřizuje Okresní soud ve Svidníku a Státní notářství ve Svidníku  
8/1969
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě  
7/1969
Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky  
2 1. 2. 1969 4 - 6 PDF 271 KB
6/1969
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty  
5/1969
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 32/1964 Sb., o řízení při dovozu  
4/1969
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
1 8. 1. 1969 PDF 1 MB
3/1969
Zákon České národní rady o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky  
2/1969
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky  
1/1969
Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další