Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1972Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
13 29. 6. 1972 33 - 36 PDF 1 MB
36/1972
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o místním poplatku ze psů  
35/1972
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami  
34/1972
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích  
33/1972
Vyhláška Státní plánovací komise o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
12 26. 6. 1972 32 PDF 6 MB
32/1972
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
11 16. 5. 1972 29 - 31 PDF 521 KB
31/1972
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb  
30/1972
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích  
29/1972
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 16. 5. 1972 28 PDF 1 MB
28/1972
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 11. 5. 1972 27 PDF 1 MB
27/1972
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Slovenskou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
8 28. 4. 1972 24 - 26 PDF 1 MB
26/1972
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů  
25/1972
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů  
24/1972
Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 26. 4. 1972 18 - 23 PDF 1 MB
23/1972
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
22/1972
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech  
21/1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou  
20/1972
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka  
19/1972
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zajištění přípravy a realizace staveb, jejichž objekty mohou zároveň sloužit účelům civilní obrany  
18/1972
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o inspekci veřejného pořádku národních výborů  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 28. 3. 1972 14 - 17 PDF 1 MB
17/1972
Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu  
16/1972
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem  
15/1972
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů  
14/1972
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 17. 3. 1972 12 - 13 PDF 493 KB
13/1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci  
12/1972
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 28. 2. 1972 9 - 11 PDF 395 KB
11/1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu  
10/1972
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o postupu při uplatňování snížení dovozních celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí  
9/1972
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů