Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1979Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
30 29. 12. 1979 163 - 167 PDF 2 MB
167/1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech  
166/1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech  
165/1979
Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech  
164/1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  
163/1979
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 27. 12. 1979 157 - 162 PDF 767 KB
162/1979
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Slovenskou státní pojištovnou  
161/1979
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou  
160/1979
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva  
159/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou  
158/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou  
157/1979
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 22. 12. 1979 147 - 156 PDF 828 KB
156/1979
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl  
155/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě  
154/1979
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů  
153/1979
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů  
152/1979
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1980  
151/1979
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství  
150/1979
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení  
149/1979
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev  
148/1979
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980  
147/1979
Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 19. 12. 1979 138 - 146 PDF 1 MB
146/1979
Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Zápdoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství  
145/1979
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení  
144/1979
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci  
143/1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení  
142/1979
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl  
141/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou  
140/1979
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu  
139/1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963  
138/1979
Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 10. 12. 1979 133 - 137 PDF 788 KB
137/1979
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev  
136/1979
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji  
135/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky  
134/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky  
133/1979
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 30. 11. 1979 126 - 132 PDF 1 MB
132/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
131/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci  
130/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci  
129/1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů  
128/1979
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10  
127/1979
Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady  
126/1979
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
24 12. 11. 1979 121 - 125 PDF 2 MB
125/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách v přírodě  
124/1979
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy  
123/1979
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě  
122/1979
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství  
121/1979
Zákon Slovenské národní rady o změně názvu Vysoké školy dopravní v Žilině  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 8. 11. 1979 113 - 120 PDF 1 MB
120/1979
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací  
119/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Mali  
118/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977  
117/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě  
116/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní  
115/1979
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě  
114/1979
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
113/1979
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
22 24. 9. 1979 106 - 112 PDF 1 MB
112/1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o změně vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
111/1979
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Biele Karpaty  
110/1979
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava  
109/1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
108/1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  
107/1979
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel  
106/1979
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
21 31. 8. 1979 101 - 105 PDF 3 MB
105/1979
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy  
104/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů  
103/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o nomenklaturách studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách a na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustavě učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich  
102/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich  
101/1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 | Další