Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1982Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
27 22. 11. 1982 131 - 136 PDF 1 MB
136/1982
Vyhláška, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví  
135/1982
Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů  
134/1982
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)  
133/1982
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád  
132/1982
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině  
131/1982
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
26 19. 11. 1982 127 - 130 PDF 896 KB
130/1982
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb.  
129/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním  
128/1982
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice  
127/1982
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
25 11. 11. 1982 124 - 126 PDF 854 KB
126/1982
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi  
125/1982
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery  
124/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
24 28. 10. 1982 120 - 123 PDF 793 KB
123/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky  
122/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou  
121/1982
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých úpravách pracovní doby  
120/1982
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
23 15. 10. 1982 116 - 119 PDF 917 KB
119/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií  
118/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií  
117/1982
Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb.  
116/1982
Opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
22 6. 10. 1982 113 - 115 PDF 270 KB
115/1982
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách  
114/1982
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej  
113/1982
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
21 29. 9. 1982 109 - 112 PDF 659 KB
112/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích  
111/1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů  
110/1982
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici  
109/1982
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
20 22. 9. 1982 107 - 108 PDF 2 MB
108/1982
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád  
107/1982
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
19 10. 9. 1982 102 - 106 PDF 1022 KB
106/1982
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike  
105/1982
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice  
104/1982
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1981 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu  
103/1982
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny)  
102/1982
Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366 (č. 175/1980 Sb.)  
18 25. 8. 1982 100 - 101 PDF 925 KB
101/1982
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
100/1982
Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů