Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1986Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
17 5. 9. 1986 50 - 52 PDF 1 MB
52/1986
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
51/1986
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.  
50/1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)  
16 15. 8. 1986 48 - 49 PDF 1 MB
49/1986
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči  
48/1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
15 25. 7. 1986 46 - 47 PDF 1005 KB
47/1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd  
46/1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
14 11. 7. 1986 44 - 45 PDF 327 KB
45/1986
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami  
44/1986
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
13 14. 6. 1986 41 - 43 PDF 1 MB
43/1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou  
42/1986
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja  
41/1986
Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
12 6. 6. 1986 38 - 40 PDF 2 MB
40/1986
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane  
39/1986
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany  
38/1986
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
11 30. 5. 1986 34 - 37 PDF 2 MB
37/1986
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně  
36/1986
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 10 Kčs  
35/1986
Nařízení vlády České socialistické republiky o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany  
34/1986
Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
10 29. 5. 1986 33 PDF 323 KB
33/1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách  
9 14. 5. 1986 31 - 32 PDF 2 MB
32/1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky  
31/1986
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
8 30. 4. 1986 30 PDF 2 MB
30/1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů