Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2001Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
49 9. 11. 2001 107 PDF 685 KB
107/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť  
48 24. 10. 2001 105 - 106 PDF 632 KB
106/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
105/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Mezinárodní organizací pro migraci o provádění programu asistence dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o azyl v České republice a cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky  
47 17. 10. 2001 103 - 104 PDF 613 KB
104/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou nót ze dne 9. října 1996 a 26. března 1997  
103/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Helénské republiky na léta 2001 - 2003  
46 12. 10. 2001 100 - 102 PDF 73 KB
102/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeném pod č. 122/2000 Sb. m. s.  
101/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001 - 2005  
100/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ekonomicko obchodní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky  
45 2. 10. 2001 99 PDF 74 KB
99/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách  
44 2. 10. 2001 96 - 98 PDF 887 KB
98/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 4/2001 Rady přidružení Evropská společenství - Česká republika ze dne 29. 6. 2001 o stanovení výše finančního příspěvku České republiky k účasti v programech Socrates II a Mládež v letech 2001 až 2006  
97/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí  
96/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně  
43 2. 10. 2001 94 - 95 PDF 75 KB
95/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností  
94/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru  
42 12. 9. 2001 93 PDF 378 KB
93/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody NATO o předávání technických informací pro účely obrany  
41 11. 9. 2001 92 PDF 1022 KB
92/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Norského království  
40 11. 9. 2001 91 PDF 186 KB
91/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států