Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2001Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
19 8. 6. 2001 47 PDF 272 KB
47/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o právním postavení dětí narozených mimo manželství  
18 1. 6. 2001 46 PDF 2 MB
46/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o mezinárodním energetickém programu  
17 23. 5. 2001 45 PDF 464 KB
45/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy  
16 22. 5. 2001 42 - 44 PDF 920 KB
44/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu  
43/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou  
42/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o přijímání stážistů  
15 16. 5. 2001 38 - 41 PDF 214 KB
41/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 4/2000 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 15. 12. 2000 o přechodu do druhé etapy přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé  
40/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16. 10. 2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství „Mládež“  
39/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31. 8. 2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání  
38/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody, kterou se mění Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví ze dne 31. května 1968, vyhlášená pod č. 119/1968 Sb.  
14 4. 5. 2001 36 - 37 PDF 665 KB
37/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o právním postavení misí a zástupců třetích států při Organizaci Severoatlantické smlouvy  
36/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu  
13 27. 4. 2001 35 PDF 67 KB
35/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003  
12 26. 4. 2001 33 - 34 PDF 519 KB
34/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
33/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice  
11 18. 4. 2001 30 - 32 PDF 553 KB
32/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 2/2001 Rady přidružení EU - ČR ze dne 23. 01. 2001 pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě s Českou republikou týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce  
31/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích  
30/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce  
10 5. 4. 2001 27 - 29 PDF 3 MB
29/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru OSN v Praze  
28/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
27/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově a Protokolu doplňujícího Dohodu o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově