Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2001Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
9 27. 3. 2001 25 - 26 PDF 664 KB
26/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Rady přidružení EU - Česká republika z 5. 1. 2001 o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 2001  
25/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách  
8 20. 3. 2001 23 - 24 PDF 608 KB
24/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě  
23/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic  
7 12. 3. 2001 22 PDF 2 MB
22/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů  
6 28. 2. 2001 18 - 21 PDF 1 MB
21/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní a demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou osobních nót ze dne 30. prosince 1999 a 9. října 2000  
20/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou nót ze dne 14. dubna 1997  
19/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o využívání Národního fondu pro program ISPA  
18/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o zřízení Národního fondu  
5 20. 2. 2001 12 - 17 PDF 87 KB
17/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu  
16/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska ze dne 24. května 1999  
15/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky ze dne 12. prosince 1996  
14/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou osobních nót ze dne 10. února 1999  
13/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou nót ze dne 11. září 1998  
12/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednané výměnou nót ze dne 8. října 1994  
4 6. 2. 2001 10 - 11 PDF 2 MB
11/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
10/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic  
3 1. 2. 2001 8 - 9 PDF 430 KB
9/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie o rozvoji česko - francouzských tříd a jejich činnosti v gymnáziích v České republice  
8/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou  
2 16. 1. 2001 5 - 7 PDF 1 MB
7/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech  
6/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů  
5/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o leteckých službách  
1 12. 1. 2001 PDF 886 KB
4/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2000 - 2002  
3/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 8. listopadu 1999, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993  
2/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv  
1/2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další