Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2002Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
139 26. 8. 2002 390 - 393 PDF 62 KB
393/2002
Zákon, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky  
392/2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002  
391/2002
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
390/2002
Zákon o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002  
138 30. 8. 2002 388 - 389 PDF 1 MB
389/2002
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí „Renesance - zámek v Litomyšli“ po 2 000 Kč  
388/2002
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 326/2002 Sb.  
137 21. 8. 2002 385 - 387 PDF 58 KB
387/2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002, ve znění pozdějších předpisů  
386/2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů  
385/2002
Rozhodnutí vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje  
136 27. 8. 2002 384 PDF 456 KB
384/2002
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních  
135 17. 8. 2002 383 PDF 52 KB
383/2002
Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 381/2002 Sb.  
134 16. 8. 2002 381 - 382 PDF 83 KB
382/2002
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla  
381/2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002  
133 22. 8. 2002 380 PDF 515 KB
380/2002
Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 341/2002 Sb.  
132 15. 8. 2002 378 - 379 PDF 80 KB
379/2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 284/1999 Sb., kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu  
378/2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002  
131 13. 8. 2002 373 - 377 PDF 97 KB
377/2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002  
376/2002
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002  
375/2002
Usnesení vlády České republiky o schválení Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu  
374/2002
Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002  
373/2002
Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002  
130 15. 8. 2002 367 - 372 PDF 161 KB
372/2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb.  
371/2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů  
370/2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva  
369/2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie  
368/2002
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.  
367/2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vyhlášeném pod č. 334/2002 Sb.