Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2004Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
206 7. 12. 2004 610 PDF 696 KB
610/2004
Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností  
205 6. 12. 2004 598 - 609 PDF 16 MB
609/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory  
608/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník  
607/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy  
606/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky  
605/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory  
604/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko  
603/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky  
602/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory  
601/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky  
600/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše  
599/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky  
598/2004
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady  
204 3. 12. 2004 594 - 597 PDF 648 KB
597/2004
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 2 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7  
596/2004
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují Emisní podmínky státních pokladničních poukázek  
595/2004
Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití  
594/2004
Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití  
203 29. 11. 2004 590 - 593 PDF 77 KB
593/2004
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)  
592/2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.  
591/2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004  
590/2004
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky  
202 3. 12. 2004 589 PDF 9 MB
589/2004
Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely  
201 29. 11. 2004 585 - 588 PDF 177 KB
588/2004
Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.  
587/2004
Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů  
586/2004
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)  
585/2004
Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)  
200 26. 11. 2004 582 - 584 PDF 1 MB
584/2004
Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení slov „představitelům státní moci a některých orgánů1)“ v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry  
583/2004
Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce  
582/2004
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí  
199 26. 11. 2004 581 PDF 3 MB
581/2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu  
198 25. 11. 2004 578 - 580 PDF 356 KB
580/2004
Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), jak vyplývá z pozdějších změn  
579/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů  
578/2004
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek  
197 25. 11. 2004 577 PDF 739 KB
577/2004
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů