Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2005Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
28 30. 5. 2005 61 PDF 313 KB
61/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti  
27 18. 5. 2005 57 - 60 PDF 1 MB
60/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů  
59/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o statusu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)  
58/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Antidopingové úmluvě  
57/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 119/1996 Sb. o přijetí Antidopingové úmluvy  
26 11. 5. 2005 53 - 56 PDF 1 MB
56/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva vnitra  
55/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s.  
54/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2003 mezi Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství a Českou republikou  
53/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství  
25 2. 5. 2005 51 - 52 PDF 639 KB
52/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství  
51/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Roční finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství  
24 2. 5. 2005 50 PDF 1 MB
50/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami  
23 2. 5. 2005 48 - 49 PDF 1 MB
49/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení  
48/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice  
22 21. 4. 2005 45 - 47 PDF 102 KB
47/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Šatov-Retz  
46/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Břeclav-Hohenau  
45/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Glucholazy  
21 8. 4. 2005 43 - 44 PDF 84 KB
44/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 113/2004 Sb. m. s.  
43/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností  
20 31. 3. 2005 42 PDF 3 MB
42/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě  
19 31. 3. 2005 40 - 41 PDF 542 KB
41/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s. a č. 22/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě  
40/2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005 - 2007