Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2012Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
25 10. 5. 2012 46-47 PDF 16 MB
47/2012
Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard) a Přílohy II (Standardy pro udělování výjimek) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu   PDF 15 MB
46/2012
Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní   PDF 2 MB
24 17. 4. 2012 45 PDF 1 MB
45/2012
Sdělení 45. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006   PDF 897 KB
23 17. 4. 2012 42-44 PDF 1 MB
44/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky   PDF 280 KB
43/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky   PDF 489 KB
42/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob   PDF 949 KB
22 12. 4. 2012 41 PDF 1 MB
41/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2012–2013   PDF 1 MB
21 11. 4. 2012 39-40 PDF 2 MB
40/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací   PDF 984 KB
39/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů a Poplatkový řád (CA/D 2/10)   PDF 592 KB
20 6. 4. 2012 37-38 PDF 982 KB
38/2012
Sdělení 38. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu   PDF 480 KB
37/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy 6 a přílohy 9, část I Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)   PDF 538 KB
19 3. 4. 2012 36 PDF 19 MB
36/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1   PDF 19 MB
18 27. 3. 2012 32-35 PDF 5 MB
35/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu   PDF 831 KB
34/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí přílohy 9 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží   PDF 638 KB
33/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí přílohy 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží   PDF 4 MB
32/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany   PDF 546 KB
17 22. 3. 2012 29-31 PDF 565 KB
31/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2011 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže   PDF 233 KB
30/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ruší sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2012 Sb. m. s.   PDF 273 KB
29/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 – 2015   PDF 325 KB
16 16. 3. 2012 28 PDF 710 KB
28/2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy   PDF 433 KB