Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2013Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
154 6. 12. 2013 396 PDF 3 MB
396/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013   PDF 3 MB
153 6. 12. 2013 392-395 PDF 2 MB
395/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 233 KB
394/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů   PDF 233 KB
393/2013
Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin   PDF 2 MB
392/2013
Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015   PDF 276 KB
152 5. 12. 2013 388-391 PDF 731 KB
391/2013
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu   PDF 436 KB
390/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů   PDF 276 KB
389/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů   PDF 277 KB
388/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů   PDF 320 KB
151 4. 12. 2013 383-387 PDF 849 KB
387/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020 II, CPI %   PDF 364 KB
386/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %   PDF 361 KB
385/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky,2013–2018 II, FIX %   PDF 355 KB
384/2013
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016 II, FIX %   PDF 360 KB
383/2013
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi   PDF 348 KB
150 29. 11. 2013 378-382 PDF 514 KB
382/2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.   PDF 233 KB
381/2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.   PDF 233 KB
380/2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.   PDF 233 KB
379/2013
Rozhodnutí Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.   PDF 233 KB
378/2013
Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti   PDF 233 KB
149 29. 11. 2013 377 PDF 892 KB
377/2013
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv   PDF 659 KB
148 29. 11. 2013 376 PDF 528 KB
376/2013
Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu   PDF 294 KB
147 29. 11. 2013 374-375 PDF 3 MB
375/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů   PDF 1 MB
374/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   PDF 1 MB
146 26. 11. 2013 372-373 PDF 514 KB
373/2013
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013   PDF 274 KB
372/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání   PDF 274 KB
145 26. 11. 2013 371 PDF 726 KB
371/2013
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn   PDF 492 KB