Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2013Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
124 10. 10. 2013 323-324 PDF 656 KB
324/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.   PDF 360 KB
323/2013
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek   PDF 327 KB
123 10. 10. 2013 322 PDF 663 KB
322/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů   PDF 422 KB
122 9. 10. 2013 319-321 PDF 794 KB
321/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 233 KB
320/2013
Vyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč   PDF 430 KB
319/2013
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho   PDF 397 KB
121 14. 10. 2013 318 PDF 512 KB
318/2013
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit   PDF 276 KB
Nařízení vlády Přílohy č. 1 až 1076 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit   PDF 2 GB
120 9. 10. 2013 316-317 PDF 14 MB
317/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013   PDF 274 KB
316/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy   PDF 14 MB
119 4. 10. 2013 314-315 PDF 963 KB
315/2013
Vyhláška o směnárenské činnosti   PDF 287 KB
314/2013
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí   PDF 715 KB
118 4. 10. 2013 311-313 PDF 655 KB
313/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 326 KB
312/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 332 KB
311/2013
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů   PDF 311 KB
117 2. 10. 2013 305-310 PDF 646 KB
310/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony   PDF 291 KB
309/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů   PDF 281 KB
308/2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu   PDF 288 KB
307/2013
Zákon o povinném značení lihu   PDF 343 KB
306/2013
Zákon o zrušení karty sociálních systémů   PDF 302 KB
305/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů   PDF 280 KB
116 30. 9. 2013 303-304 PDF 1 MB
304/2013
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob   PDF 362 KB
303/2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva   PDF 845 KB
115 27. 9. 2013 300-302 PDF 12 MB
302/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   PDF 396 KB
301/2013
Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie   PDF 11 MB
300/2013
Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)   PDF 340 KB