Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2015Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
9 23. 1. 2015 11-12 PDF 600 KB
12/2015
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně   PDF 275 KB
11/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.   PDF 360 KB
8 21. 1. 2015 10 PDF 512 KB
10/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 234 KB
7 21. 1. 2015 9 PDF 26 MB
9/2015
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek   PDF 26 MB
6 16. 1. 2015 8 PDF 566 KB
8/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů   PDF 328 KB
5 12. 1. 2015 7 PDF 17 MB
7/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů   PDF 17 MB
4 9. 1. 2015 5-6 PDF 4 MB
6/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 234 KB
5/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů   PDF 3 MB
3 5. 1. 2015 4 PDF 512 KB
Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.  
4/2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby   PDF 273 KB
2 7. 1. 2015 3 PDF 82 MB
3/2015
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání   PDF 81 MB
1 6. 1. 2015 1-2 PDF 70 MB
2/2015
Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče   PDF 44 MB
1/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 25 MB
 Předchozí | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Další