Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2015Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
129 23. 11. 2015 303-305 PDF 527 KB
305/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů   PDF 284 KB
304/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů   PDF 274 KB
303/2015
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016   PDF 236 KB
128 23. 11. 2015 302 PDF 11 MB
302/2015
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016   PDF 10 MB
127 10. 11. 2015 300-301 PDF 556 KB
301/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.   PDF 316 KB
300/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.   PDF 323 KB
126 10. 11. 2015 298-299 PDF 2 MB
299/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád   PDF 1 MB
298/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   PDF 309 KB
125 10. 11. 2015 297 PDF 2 MB
297/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů   PDF 1 MB
124 9. 11. 2015 296 PDF 665 KB
296/2015
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)   PDF 436 KB
123 9. 11. 2015 295 PDF 9 MB
295/2015
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech   PDF 9 MB
122 9. 11. 2015 294 PDF 103 MB
294/2015
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  
121 5. 11. 2015 292-293 PDF 14 MB
293/2015
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy   PDF 7 MB
292/2015
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy   PDF 8 MB
120 3. 11. 2015 291 PDF 1 MB
291/2015
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením   PDF 1 MB