Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2018Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
133 20. 11. 2018 262 PDF 86 KB
262/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   PDF 42 KB
132 15. 11. 2018 261 PDF 4 MB
261/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   PDF 4 MB
131 15. 11. 2018 260 PDF 721 KB
260/2018
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu   PDF 665 KB
130 15. 11. 2018 257-259 PDF 15 MB
259/2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů   PDF 12 MB
258/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů   PDF 3 MB
257/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů   PDF 47 KB
129 9. 11. 2018 254-256 PDF 309 KB
256/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.   PDF 67 KB
255/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů   PDF 49 KB
254/2018
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019   PDF 239 KB
128 7. 11. 2018 252-253 PDF 197 KB
253/2018
Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin   PDF 125 KB
252/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv   PDF 74 KB
127 7. 11. 2018 251 PDF 4 MB
251/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb   PDF 4 MB
126 7. 11. 2018 250 PDF 11 MB
250/2018
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019   PDF 11 MB
125 31. 10. 2018 248-249 PDF 2 MB
249/2018
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019   PDF 323 KB
248/2018
Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí   PDF 1 MB
124 29. 10. 2018 246-247 PDF 881 KB
247/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů   PDF 92 KB
246/2018
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů   PDF 788 KB