Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2019Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
39 27. 3. 2019 83-84 PDF 9 MB
84/2019
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras   PDF 4 MB
83/2019
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras   PDF 5 MB
38 27. 3. 2019 81-82 PDF 11 MB
82/2019
Vyhláška o tabákových nálepkách   PDF 7 MB
81/2019
Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy   PDF 4 MB
37 27. 3. 2019 80 PDF 312 KB
80/2019
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony   PDF 257 KB
36 21. 3. 2019 79 PDF 193 KB
79/2019
Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese   PDF 151 KB
35 21. 3. 2019 77-78 PDF 177 KB
78/2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX %   PDF 88 KB
77/2019
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI %   PDF 131 KB
34 19. 3. 2019 76 PDF 88 KB
76/2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019   PDF 45 KB
33 19. 3. 2019 75 PDF 3 MB
75/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
32 14. 3. 2019 74 PDF 123 KB
74/2019
Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie   PDF 78 KB
31 14. 3. 2019 73 PDF 21 MB
73/2019
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů   PDF 21 MB
30 14. 3. 2019 72 PDF 11 MB
72/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů   PDF 11 MB