Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2019Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
144 20. 12. 2019 341-342 PDF 1 MB
342/2019
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů   PDF 219 KB
341/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů   PDF 1 MB
143 17. 12. 2019 338-340 PDF 162 KB
340/2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019   PDF 44 KB
339/2019
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019   PDF 46 KB
338/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.   PDF 115 KB
142 17. 12. 2019 335-337 PDF 2 MB
337/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.   PDF 1 MB
336/2019
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů   PDF 1 MB
335/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.   PDF 46 KB
141 17. 12. 2019 334 PDF 4 MB
334/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů   PDF 3 MB
140 17. 12. 2019 330-333 PDF 2 MB
333/2019
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí   PDF 48 KB
332/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů   PDF 56 KB
331/2019
Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství   PDF 628 KB
330/2019
Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření   PDF 958 KB
139 10. 12. 2019 329 PDF 180 KB
329/2019
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb   PDF 138 KB
138 10. 12. 2019 324-328 PDF 117 KB
328/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 46 KB
327/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu   PDF 50 KB
326/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů   PDF 55 KB
325/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů   PDF 56 KB
324/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.   PDF 50 KB
137 6. 12. 2019 321-323 PDF 99 KB
323/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů   PDF 47 KB
322/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů   PDF 47 KB
321/2019
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady]   PDF 51 KB
136 4. 12. 2019 320 PDF 293 KB
320/2019
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků   PDF 250 KB
135 4. 12. 2019 319 PDF 2 MB
319/2019
Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie   PDF 2 MB