Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2020Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
188 23. 11. 2020 459 PDF 515 KB
459/2020
Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní  
187 23. 11. 2020 458 PDF 235 MB
458/2020
Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky  
186 23. 11. 2020 457 PDF 54 MB
457/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty  
185 23. 11. 2020 456 PDF 40 MB
456/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí  
184 23. 11. 2020 454-455 PDF 24 MB
455/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her  
454/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční  
183 9. 11. 2020 453 PDF 92 KB
453/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.  
182 2. 11. 2020 452 PDF 87 KB
452/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.  
181 2. 11. 2020 448-451 PDF 104 KB
451/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2  
450/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
449/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů  
448/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí  
180 30. 10. 2020 439-447 PDF 138 KB
447/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
446/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
445/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
444/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
443/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
442/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.  
441/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
440/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
439/2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
179 30. 10. 2020 437-438 PDF 118 KB
438/2020
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
437/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii