Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2020Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
188 23. 11. 2020 459 PDF 515 KB
459/2020
Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní  
187 23. 11. 2020 458 PDF 235 MB
458/2020
Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky  
186 23. 11. 2020 457 PDF 54 MB
457/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty  
185 23. 11. 2020 456 PDF 40 MB
456/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí  
184 23. 11. 2020 454-455 PDF 24 MB
455/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her  
454/2020
Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční  
183 9. 11. 2020 453 PDF 92 KB
453/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.  
182 2. 11. 2020 452 PDF 87 KB
452/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.  
181 2. 11. 2020 448-451 PDF 104 KB
451/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2  
450/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
449/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů  
448/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí  
180 30. 10. 2020 439-447 PDF 138 KB
447/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
446/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
445/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
444/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
443/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
442/2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.  
441/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
440/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
439/2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
179 30. 10. 2020 437-438 PDF 118 KB
438/2020
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
437/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii