Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2020Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
168 16. 10. 2020 416-420 PDF 172 KB
420/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
419/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
418/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření /aktuální podoba zveřejněného stejnopisu částky č. 168/2020 ve formátu pdf obsahuje opravu chyby v příloze usnesení č. 418/2020 Sb., kde oproti tiskové verzi nebyla zahrnuta poznámka pod čarou č. 1/  
417/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
416/2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze  
167 16. 10. 2020 415 PDF 95 KB
415/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí  
166 12. 10. 2020 407-414 PDF 257 KB
414/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
413/2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb  
412/2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu  
411/2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu  
410/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
409/2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu  
408/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
407/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
165 13. 10. 2020 406 PDF 198 KB
406/2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)  
164 13. 10. 2020 405 PDF 13 MB
405/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů  
163 13. 10. 2020 403-404 PDF 205 KB
404/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.  
403/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
162 8. 10. 2020 398-402 PDF 128 KB
402/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
401/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
400/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
399/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
398/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
161 13. 10. 2020 397 PDF 238 MB
397/2020
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů  
160 6. 10. 2020 394-396 PDF 1020 KB
396/2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)  
395/2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020  
394/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.  
159 6. 10. 2020 393 PDF 46 MB
393/2020
Vyhláška o digitální technické mapě kraje