Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Seznam Veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra na základě § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), na základě údajů obdržených od jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy. Internetový výpis z evidence lze získat jak v případě sbírky již ukončené, tak sbírky probíhající. UPOZORNĚNÍ: Výpisy z Centrální evidence sbírek mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra. (telefon 974 817 368, email romana.bezdekova@mvcr.cz).

Informace pro konání veřejné sbírky zde.

Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Poslední aktualizace databáze: 1.12.2022.

 

Detail veřejné sbírky

Název právnické osoby: Nadační fond Šance pro talent
Sídlo: Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14
IČO: 04877331
Označení sbírky: na finanční podporu vzdělávání nadaných dětí
Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky
Kraj vydávající osvědčení: Praha
Doba konání sbírky: Od 1.5.2019    
Způsob provádění sbírky: bankovní účet: Raiffeisenbank a.s.
pokladničky
prodej předmětů
prodej vstupenek
dárcovské textové zprávy - DMS
Účel(y): ostatní účely
Získání peněžitých příspěvků na finanční podporu vzdělávání nadaných dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v České republice, Slovenské republice a Polské republice, tj. na poskytování stipendií, úhradu školného (ZUŠ, SŠ, konzervatoře, VŠ) a ubytování (kolej, internát), nákup učebního materiálu a pomůcek, úhradu cestovného v rámci studia a studijních pobytů, dále na finanční podporu aktivit amatérských hudebníků, umělců, tanečních souborů a kulturních akcí a na finanční podporu zachování a zlepšení stavu varhan v českých kostelích, tj. na opravy, ladění a přestavby.
Banka a číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s.: 1202429002/5500