Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Seznam Veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra na základě § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), na základě údajů obdržených od jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy. Internetový výpis z evidence lze získat jak v případě sbírky již ukončené, tak sbírky probíhající. UPOZORNĚNÍ: Výpisy z Centrální evidence sbírek mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra. (telefon 974 817 368, email romana.bezdekova@mvcr.cz).

Informace pro konání veřejné sbírky zde.

Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Poslední aktualizace databáze: 4.3.2024.

 

Detail veřejné sbírky

Název právnické osoby: Věřím ti, z.s.
Sídlo: Praha 4 - Michle (Praha 4), Jaurisova 515/4
IČO: 08410551
Označení sbírky: na komplexní pomoc obětem domácího a sexualizovaného násilí
Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky
Kraj vydávající osvědčení: Praha
Doba konání sbírky: Od 25.5.2023    
Způsob provádění sbírky: bankovní účet
Účel(y): humanitární, charitativní
Získání peněžitých příspěvků na komplexní pomoc obětem domácího a sexualizovaného násilí na celém území České republiky, tj. na poskytování právní, psychologické, psychoterapeutické, sociální a materiální pomoci, konkrétně na úhradu služeb advokátů, psychologů a psychoterapeutů, na úhradu bydlení nebo náhradního bydlení (v případě prokázání hrozícího nebezpečí ohrožení zdraví nebo života v důsledku násilného jednání v současném obydlí a nemožnosti úhrady bydlení či náhradního bydlení z vlastním zdrojů), na úhradu nákladů spojených s pořádáním besed a osvětových školení (odměna pro školitele, úhrada cestovních nákladů apod.) a na úhradu osvětových propagačních materiálů (letáky pro odbornou i laickou veřejnost, vizitky a letáky k informaci o možnostech pomoci, které budou umístěné na místech jako jsou čekárny lékařů, služebny policie, prostory úřadů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí apod.).
Banka a číslo účtu: Fio banka, a.s.: 2702525732/2010