Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Odběr informací o vyhlášení částek Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv (RSS 2.0) Sbírka zákonů

 

1. Základní vyhledávání

Přejete si vyhledat ve:  
Vyhledávání podle:
Zadejte číslo předpisu/částky nebo text v anotaci:
 
 

2. Výpis podle roku vydání

Přejete si zobrazit přehled všech částek za zvolený rok:   
 

3. Vyhledávání googlem - zkušební verze

 
10 nejnovějších částek ve
Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
104 24. 8. 2016 269-270 PDF 590 KB
270/2016
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)  
269/2016
Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka  
103 19. 8. 2016 265-268 PDF 807 KB
268/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň  
267/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
266/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)  
265/2016
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč  
102 10. 8. 2016 263-264 PDF 2 MB
264/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona  
263/2016
Zákon atomový zákon  
101 8. 8. 2016 259-262 PDF 19 MB
262/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče  
261/2016
Vyhláška o tabákových výrobcích  
260/2016
Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody  
259/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů  
100 5. 8. 2016 257-258 PDF 3 MB
258/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru  
257/2016
Zákon o spotřebitelském úvěru  
99 5. 8. 2016 253-256 PDF 16 MB
256/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
255/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
254/2016
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí  
253/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů  
98 3. 8. 2016 250-252 PDF 670 KB
252/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů  
251/2016
Zákon o některých přestupcích  
250/2016
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
97 3. 8. 2016 248-249 PDF 706 KB
249/2016
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
248/2016
Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek  
96 29. 7. 2016 244-247 PDF 5 MB
247/2016
Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků   PDF 633 KB
246/2016
Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem   PDF 234 KB
245/2016
Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona   PDF 4 MB
244/2016
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky   PDF 1 MB
95 29. 7. 2016 242-243 PDF 660 KB
243/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona   PDF 367 KB
242/2016
Zákon celní zákon   PDF 337 KB