Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republikyStejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
119 20. 10. 2017 346-347 PDF 4 MB
347/2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí   PDF 45 KB
346/2017
Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení   PDF 4 MB
119 23. 9. 2016 305-307 PDF 1 MB
307/2016
Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví   PDF 307 KB
306/2016
Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví   PDF 1 MB
305/2016
Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance   PDF 414 KB
119 3. 11. 2015 288-290 PDF 2 MB
290/2015
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem   PDF 765 KB
289/2015
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů   PDF 275 KB
288/2015
Vyhláška o provádění ohňostrojných prací   PDF 1 MB
119 16. 12. 2014 292-297 PDF 2 MB
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.  
297/2014
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod   PDF 1 MB
296/2014
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami   PDF 233 KB
295/2014
Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu   PDF 370 KB
294/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů   PDF 276 KB
293/2014
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů   PDF 276 KB
292/2014
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení   PDF 275 KB
119 4. 10. 2013 314-315 PDF 963 KB
315/2013
Vyhláška o směnárenské činnosti   PDF 287 KB
314/2013
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí   PDF 715 KB
119 3. 10. 2012 322-328 PDF 1 MB
328/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělskéhointervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.   PDF 275 KB
327/2012
Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin   PDF 328 KB
326/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin   PDF 280 KB
325/2012
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013   PDF 274 KB
324/2012
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013   PDF 235 KB
323/2012
Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh   PDF 953 KB
322/2012
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky   PDF 233 KB
119 24. 11. 2011 338-340 PDF 640 KB
340/2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)   PDF 276 KB
339/2011
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)   PDF 276 KB
338/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 399 KB
119 29. 11. 2010 325-329 PDF 11 MB
329/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
328/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
327/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  
326/2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  
325/2010
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  
119 30. 10. 2009 368-370 PDF 10 MB
370/2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
369/2009
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu  
368/2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů  
119 7. 10. 2008 371-372 PDF 553 KB
372/2008
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. července 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. srpna 2008  
371/2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 Předchozí | 1 2 | Další