Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1978Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
24 15. 9. 1978 104 - 108 PDF 1 MB
108/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú  
107/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace  
106/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech  
105/1978
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru  
104/1978
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 5. 9. 1978 100 - 103 PDF 350 KB
103/1978
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích  
102/1978
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.  
101/1978
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978  
100/1978
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.)  
22 30. 8. 1978 98 - 99 PDF 433 KB
99/1978
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi  
98/1978
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
21 30. 8. 1978 91 - 97 PDF 913 KB
97/1978
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
96/1978
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru  
95/1978
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči  
94/1978
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách  
93/1978
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole  
92/1978
Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi  
91/1978
Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
20 28. 8. 1978 87 - 90 PDF 2 MB
90/1978
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů  
89/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice  
88/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod  
87/1978
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy v nových volebních obvodech č. 148 - 153 v městské části Petržalka  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 17. 7. 1978 82 - 86 PDF 3 MB
86/1978
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
85/1978
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
84/1978
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky  
83/1978
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně  
82/1978
Nařízení vlády České socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně  
18 4. 7. 1978 78 - 81 PDF 948 KB
81/1978
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednat smlouvy o rozšiřování literárních, vědeckých a uměleckých děl  
80/1978
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zřizuje Čestné uznání za zásluhy o rozvoj školství  
79/1978
Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve školství  
78/1978
Zákon Slovenské národní rady o školských zařízeních  
17 4. 7. 1978 76 - 77 PDF 990 KB
77/1978
Zákon České národní rady o státní správě ve školství  
76/1978
Zákon České národní rady o školských zařízeních  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 29. 6. 1978 71 - 75 PDF 1 MB
75/1978
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona  
74/1978
Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství  
73/1978
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách  
72/1978
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen  
71/1978
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 26. 6. 1978 66 - 70 PDF 2 MB
70/1978
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.  
69/1978
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.  
68/1978
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.  
67/1978
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech  
66/1978
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů