Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2008Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
95 15. 8. 2008 279-287 PDF 970 KB
287/2008
Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích  
286/2008
Nález Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov  
285/2008
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje  
284/2008
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč  
283/2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu  
282/2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry  
281/2008
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  
280/2008
Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách  
279/2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
94 14. 8. 2008 278 PDF 6 MB
278/2008
Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností  
93 13. 8. 2008 276-277 PDF 512 KB
277/2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
276/2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
92 13. 8. 2008 275 PDF 10 MB
275/2008
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)  
91 11. 8. 2008 273-274 PDF 385 KB
274/2008
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky  
273/2008
Zákon o Policii České republiky  
90 8. 8. 2008 272 PDF 5 MB
272/2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách  
89 8. 8. 2008 271 PDF 3 MB
271/2008
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů  
88 1. 8. 2008 270 PDF 515 KB
270/2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
87 1. 8. 2008 268-269 PDF 2 MB
269/2008
Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
268/2008
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  
86 30. 7. 2008 266-267 PDF 707 KB
267/2008
Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn  
266/2008
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce