Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neplatné doklady

Česky English Deutsch Français Español

Občanské průkazy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech. Upozornění: V seznamu neplatných dokladů se nenacházejí občanské průkazy, u kterých již uplynula doba jejich platnosti vyznačená v dokladu (v položce „platnost do“) nebo byly navráceny správnímu úřadu a skartovány nebo pokud se jedná o falzifikát, tj. neexistující číslo dokladu.

Cestovní pasy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech.
Ztracené doklady – kampaň Interpolu Upozornění: V seznamu neplatných dokladů se nenacházejí cestovní pasy, u kterých již uplynula doba jejich platnosti vyznačená v dokladu (v položce „platnost do“) nebo byly navráceny správnímu úřadu a skartovány nebo pokud se jedná o falzifikát, tj. neexistující číslo dokladu.

Zbrojní průkazy, muniční průkazy, zbrojní licence a muniční licence evidované jako ztracené nebo odcizené (pohřešované). Upozornění: V seznamu neplatných dokladů se nenacházejí zbrojní průkazy a muniční průkazy, u kterých již uplynula doba jejich platnosti nebo pokud se jedná o falzifikát, tj. neexistující číslo dokladu. Při dotazu zadejte pouze 6 místné číslo průkazu / licence (bez 2 písmen označujících sérii).

Databáze byla naposledy aktualizována 18. července 2024 (databáze obsahuje údaje platné ke dni - 1). Další informace o obsahu databáze neplatných dokladů je uvedena níže.

Číslo dokladu:    Typ dokladu:      
Mobilní verze aplikace pro iOS, Android a Windows Phone.
 

Soubory ke stažení

 • op_vse.zip   op_rozdil.zip
  Seznam neplatných občanských průkazů bez série (nové typy občanských průkazů). Číslo dokladu je tvořeno devíti číslicemi, první z nich nesmí být nula. Pokud je znám datum zneplatnění dokladu, je zde uveden. V souboru nejsou uvedeny doklady s prošlou lhůtou platnosti a doklady skartované.
 • ops_vse.zip   ops_rozdil.zip
  Seznam neplatných občanských průkazů obsahujících sérii. Číslo dokladu je tvořeno šesti číslicemi, první z nich může být nula. Série může být dvoumístná nebo čtyřmístná. Dvoumístná série je tvořena dvěma písmenky (například AB), čtyřmístná série je tvořena dvěma písmeny a dvěma číslicemi (například AB01). Pokud je znám datum zneplatnění dokladu, je zde uveden. V souboru nejsou uvedeny doklady s prošlou lhůtou platnosti a doklady skartované (pokud je tato skutečnost podchycena v elektronické evidenci).
 • cd_vse.zip   cd_rozdil.zip
  Seznam neplatných cestovních pasů vydávaný centrálně (bordo pas). Číslo dokladu je tvořeno osmi číslicemi, první z nich nesmí být nula. Doklad nemá sérii. Pokud je znám datum zneplatnění dokladu, je zde uveden.
 • zp_vse.zip   zp_rozdil.zip
  Seznam neplatných zbrojních průkazů, muničních průkazů, zbrojních licencí a muničních licencí. Seznam obsahuje vždy dva znaky série a šestimístné číslo průkazu / licence, které může začínat i nulou. Jedná se o seznam zbrojních průkazů, muničních průkazů, zbrojních licencí a muničních licencí evidovaných jako ztracené nebo odcizené (pohřešované). Upozornění: V seznamu se nenacházejí zbrojní průkazy a muniční průkazy, u kterých již uplynula doba jejich platnosti.

V této souvislosti upozorňujeme, že údaje vedené o dokladech mají pouze informativní charakter z toho důvodu, že zejména u ztráty a odcizení občanského průkazu může dojít ke značné časové prodlevě mezi ohlášením ztráty nebo odcizení občanského průkazu a zavedením této skutečnosti do informačního systému. Rozhodující je však ohlášení ztráty nebo odcizení, nikoli zavedení do informačního systému. Dále upozorňujeme, že datum ztráty nebo odcizení se vztahuje pouze na tyto události nastalé dnem 1. ledna 2005. Datum ztráty nebo odcizení, ke kterým došlo před 1. lednem 2005 je možné zjistit na úřadu příslušném pro vydání občanského průkazu.

Databáze neplatných dokladů obsahuje údaje pouze o:

 • občanských průkazech, které jsou evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech. Pozn. V seznamu nejsou obsaženy neplatné občanské průkazy, u kterých již uplynula doba jejich původní řádné platnosti (tj. údaj „PLATNOST DO“) a ani neplatné průkazy, které byly navráceny správnímu úřadu a byla u nich vyznačena skartace v informačním systému. Tj. například ztracený průkaz je evidován v seznamu pouze do doby, než by skončila jeho řádná platnost nebo do doby než by byl doklad odevzdán správnímu úřadu a byl skartován.
 • cestovních pasech evidovaných jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech. Pozn. V seznamu nejsou obsaženy neplatné cestovní pasy, u kterých již uplynula doba jejich původní řádné platnosti (tj. údaj „PLATNOST DO“) a ani neplatné průkazy, které byly navráceny správnímu úřadu a byla u nich vyznačena skartace v informačním systému. Tj. například ztracený pas je evidován v seznamu pouze do doby, než by skončila jeho řádná platnost nebo do doby než by byl doklad odevzdán správnímu úřadu a byl skartován.
 • zbrojních průkazech, muničních průkazech, zbrojních licencích a muničních licencích evidovaných jako ztracené nebo odcizené (pohřešované). Pozn. V seznamu nejsou obsaženy neplatné zbrojní průkazy a muniční průkazy, u kterých již uplynula doba jejich původní řádné platnosti a ani neplatné průkazy a licence, které byly navráceny správnímu úřadu. Tj. například ztracený zbrojní průkaz je evidován v seznamu pouze do doby, než by skončila jeho řádná platnost nebo do doby než by byl doklad odevzdán správnímu úřadu.

S ohledem na výše uvedené upozorňujeme, že pokud číslo dokladu není nalezeno v databázi neplatných dokladů, nemusí tím být automaticky potvrzena jeho aktuální platnost, jelikož databáze, jak je uvedeno výše, obsahuje údaje pouze o neplatných dokladech ve jmenovaných případech. Případný falzifikát dokladu se smyšleným číslem dokladu tak v databázi neplatných dokladů nebude uveden, ale to neznamená samozřejmě, že se jedná o platný doklad.

Databáze neplatných dokladů se aktualizuje jednou denně v ranních hodinách. Údaj o tom, že konkrétní doklad je evidován jako ztracený, odcizený, ze zákona neplatný a neplatný na základě rozhodnutí se do databáze neplatných dokladů může tak propsat s cca 24 hodinovým zpožděním.