Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Odběr informací o vyhlášení částek Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv (RSS 2.0) Sbírka zákonů

 

1. Základní vyhledávání

Přejete si vyhledat ve:  
Vyhledávání podle:
Zadejte číslo předpisu/částky nebo text v anotaci:
 
 

2. Výpis podle roku vydání

Přejete si zobrazit přehled všech částek za zvolený rok:   
 

3. Vyhledávání googlem - zkušební verze

 
10 nejnovějších částek ve
Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
51 30. 3. 2020 140-142 PDF 110 KB
142/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
141/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
140/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
50 30. 3. 2020 139 PDF 87 KB
139/2020
Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
49 30. 3. 2020 138 PDF 3 MB
138/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu  
48 27. 3. 2020 133-137 PDF 132 KB
137/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  
136/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
135/2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020  
134/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
133/2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
47 26. 3. 2020 130-132 PDF 96 KB
132/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
131/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
130/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
46 26. 3. 2020 129 PDF 95 KB
129/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020  
45 23. 3. 2020 122-128 PDF 111 KB
128/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
127/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
126/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
125/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
124/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
123/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
122/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
44 23. 3. 2020 120-121 PDF 145 KB
121/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů  
120/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)  
43 24. 3. 2020 113-119 PDF 324 KB
119/2020
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu  
118/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů  
117/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
116/2020
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním  
115/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
114/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
113/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
42 19. 3. 2020 109-112 PDF 93 KB
112/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
111/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.  
110/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
109/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření