Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Seznam Veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra na základě § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), na základě údajů obdržených od jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy. Internetový výpis z evidence lze získat jak v případě sbírky již ukončené, tak sbírky probíhající. UPOZORNĚNÍ: Výpisy z Centrální evidence sbírek mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra. (telefon 974 816 460, email petra.strechova@mvcr.cz).

Informace pro konání veřejné sbírky zde.

Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Poslední aktualizace databáze: 25.2.2021.

 

Detail veřejné sbírky

Název právnické osoby: Nadační fond Revenium
Sídlo: Brno-střed - Trnitá, Špitálka 91/23
IČO: 07620187
Označení sbírky: na materiální a finanční pomoc
Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky
Kraj vydávající osvědčení: Jihomoravský
Doba konání sbírky: Od 1.8.2019    
Způsob provádění sbírky: bankovní účet: Komerční banka, a.s.
pokladničky
prodej předmětů
prodej vstupenek
dárcovské textové zprávy - DMS
do pokladny právnické osoby
Účel(y): humanitární, charitativní
Shromáždění finančních prostředků na materiální a finanční pomoc: - fyzickým osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním, - fyzickým osobám v tíživé sociální nebo zdravotní situaci, - rodičům nebo zákonným zástupcům, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, - seniorům, - osobám samostatně výdělečně činným se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, - neziskovým organizacím a sociálním podnikům, které se o osoby se zdravotním postižením starají, podporují je, pomáhají jim, zaměstnávají je a hájí jejich zájmy, - osobám, které usilují o rozvoj vzdělanosti a osvětové činnosti ve společnosti a podporu lidských práv a demokratických hodnot, - osobám, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají či pro ně vytvářejí pracovní místa nebo pro ně pořádají vzdělávací či rekvalifikační kurzy.
Banka a číslo účtu: Komerční banka, a.s.: 115-8463270257/0100