Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Seznam Veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra na základě § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), na základě údajů obdržených od jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy. Internetový výpis z evidence lze získat jak v případě sbírky již ukončené, tak sbírky probíhající. UPOZORNĚNÍ: Výpisy z Centrální evidence sbírek mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra. (telefon 974 817 368, email romana.bezdekova@mvcr.cz).

Informace pro konání veřejné sbírky zde.

Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Poslední aktualizace databáze: 21.6.2024.

 

Detail veřejné sbírky

Název právnické osoby: Nadační fond pomoci
Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Zapova 1559/18
IČO: 24303437
Označení sbírky: pomoc lidem
Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky
na území kraje: Rozšíření na zahraničí:Afghánistán, Albánie, Alžír, Americká Samoa, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belgie
Kraj vydávající osvědčení: Praha
Doba konání sbírky: Od 17.12.2019    
Způsob provádění sbírky: bankovní účet: Raiffeisenbank, a.s.
prodej předmětů
dárcovské textové zprávy - DMS
pokladničky
prodej vstupenek
do pokladny právnické osoby
Účel(y): ostatní účely
Získání peněžních prostředků na: A. pomoc lidem, kteří se dostali do těžké životní situace cizím zaviněním nebo vlivem, který šlo jen těžko předvídat, a to zejména ve formě úhrady životních nákladů osob v krizové situaci, které nejsou hrazeny ze sociálních dávek nebo na které sociální dávky nepostačují, úhrada rehabilitační péče, úhrada rehabilitačních pomůcek a léků, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami nebo na které platby od zdravotních pojišťoven nestačí, úhrady kompenzačních nebo jiných opatřeních na zmírnění následků těžké životní situace; B. pomoc obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie, a to zejména ve formě právního poradenství, včetně zajištění právního zastoupení a poskytnutí finanční pomoci; C. podpora projektů právnických osob, které pomáhají výše uvedeným lidem nebo projektům veřejně prospěšným, tj. zejména projektů týkajících se: 1. charitativní činnosti, 2. práce s dětmi, mládeží, 3. zvlášť zranitelných osob včetně ochrany těchto skupin, 4. ochrany občanských a lidských práv , 5. ochrany spotřebitele, 6. poskytování bezplatné právní pomoci, 7. ochrany zdraví, 8. poskytování zdravotních služeb, 9. podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, 10. podporyrodiny,11.pomocipři přípravěnamimořádnéudálosti nebokrizové situaci a při jejich řešení.
Banka a číslo účtu: Raiffeisenbank , a.s.: 4004040040/5500