Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Seznam Veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra na základě § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), na základě údajů obdržených od jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy. Internetový výpis z evidence lze získat jak v případě sbírky již ukončené, tak sbírky probíhající. UPOZORNĚNÍ: Výpisy z Centrální evidence sbírek mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra. (telefon 974 817 368, email romana.bezdekova@mvcr.cz).

Informace pro konání veřejné sbírky zde.

Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Poslední aktualizace databáze: 19.7.2024.

 

Detail veřejné sbírky

Název právnické osoby: Donio s.r.o.
Sídlo: Praha - Stodůlky, Bucharova 2928/14a
IČO: 08413371
Označení sbírky: na prevenci, pomoc a podporu
Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky
Kraj vydávající osvědčení: Praha
Doba konání sbírky: Od 21.5.2020    
Způsob provádění sbírky: bankovní účet: Fio banka, a.s.
dárcovské textové zprávy - DMS
Účel(y): ostatní účely
získání peněžních prostředků na - prevenci trestné a protiprávní činnosti, - podporu a pomoc v oblasti výchovné, školské a vzdělávací, - podporu živé i neživé kultury, ochrany kulturních památek a tradic, - podporu a pomoc v oblasti tělovýchovné a sportovní, - podporu a pomoc v oblasti životního prostředí, - podporu technologií a inovací určených pro nestátní neziskové organizace a sociální podniky, pro občany se specifickými potřebami, tj. informační či komunikační technologie, mobilní a internetové aplikace, - podporu komunitního a územního rozvoje - podpora neziskových projektů v oblasti komunitního života, tj. podpora obnovy zanedbaných veřejných prostranství (tzv. brownfields), kulturních památek, realizace komunitních zahrad, komunitních trhů, podpora komunitních center, výstavba nebo rekonstrukce veřejně prospěšných staveb, - osvětu společnosti ve výše uvedených oblastech Čistý výtěžek výše uvedené veřejné sbírky použit v následujících státech: Srí Lanka, Sýrie, Jemen, Zimbabwe, Středoafrická republika a Madagaskar.
Banka a číslo účtu: Fio banka, a.s.: 2201801014/2010