Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Seznam Veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra na základě § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), na základě údajů obdržených od jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy. Internetový výpis z evidence lze získat jak v případě sbírky již ukončené, tak sbírky probíhající. UPOZORNĚNÍ: Výpisy z Centrální evidence sbírek mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra. (telefon 974 816 460, email petra.strechova@mvcr.cz).

Informace pro konání veřejné sbírky zde.

Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Poslední aktualizace databáze: 16.4.2021.

 

Detail veřejné sbírky

Název právnické osoby: Nadace dřevo pro život
Sídlo: Praha 7 - Holešovice (Praha 7), U Uranie 954/18
IČO: 27363589
Označení sbírky: na provoz a realizaci projektů na ochranu životního prostředí
Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky
Kraj vydávající osvědčení: Praha
Doba konání sbírky: Od 16.6.2020    
Způsob provádění sbírky: bankovní účet: Raiffeisen bank a.s.
pokladničky
prodej předmětů
dárcovské textové zprávy - DMS
Účel(y): ochrana životního prostředí
Získání peněžních prostředků na zajištění provozu a realizaci projektů na ochranu životního prostředí v České republice. Finanční prostředky budou použity na výsadbu stromů, boj proti následkům sucha a udržení vody v krajině, tj. na konkrétní lokální stavby, např. remízky, trativody, a další konkrétní opatření v krajině tak, aby docházelo k vsakování vody do půdy, dále na podporu udržitelné a ekologické výstavby, např. na výstavbu dřevěných veřejných staveb, na realizaci turistických mobiliářů v lesích a dále na šíření osvětových kampaní v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu, např. na pořádání odborných seminářů, workshopů, networkingových, společenských a tematických akcí.
Banka a číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s.: 350350000/5500