Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Seznam Veřejných sbírek

Centrální evidence veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra na základě § 26 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o veřejných sbírkách"), na základě údajů obdržených od jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy. Internetový výpis z evidence lze získat jak v případě sbírky již ukončené, tak sbírky probíhající. UPOZORNĚNÍ: Výpisy z Centrální evidence sbírek mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Ministerstvo vnitra. (telefon 974 817 368, email romana.bezdekova@mvcr.cz).

Informace pro konání veřejné sbírky zde.

Příručka k zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Poslední aktualizace databáze: 24.5.2024.

 

Detail veřejné sbírky

Název právnické osoby: Spolek FREE WILL
Sídlo: Tichá 349
IČO: 01745654
Označení sbírky: Podpora znevýhodněných skupin občanů České republiky
Územní rozsah sbírky: na celém území České republiky
Kraj vydávající osvědčení: Moravskoslezský
Doba konání sbírky: Od 15.5.2016    
Způsob provádění sbírky: bankovní účet: Fio banka, a.s.
pokladničky
Účel(y): humanitární, charitativní
Podpora znevýhodněných skupin občanů České republiky, konkrétně lidí se zdravotním postižením, lidí s těžkým onemocnněním, lidí sociálně slabých (s měsíčním př jmem menším než činí 40 % hrubé mzdy), dětí z dětských domovů (po dobu studia ma x. do 26 let věku), senioři (dosažený věk 65 a více). Podpora pro takto znevýhodněné osoby bude realizována prostřednictvím projektů spolku FREE WILL
Banka a číslo účtu: Fio banka, a.s.: 2700957427/2010