Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1971Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
21 23. 8. 1971 71 - 74 PDF 1 MB
74/1971
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu  
73/1971
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu  
72/1971
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví  
71/1971
Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví  
20 13. 8. 1971 66 - 70 PDF 805 KB
70/1971
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
69/1971
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okr. Břeclav, působnost stavebního úřadu  
68/1971
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů  
67/1971
Vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů  
66/1971
Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 8. 7. 1971 62 - 65 PDF 257 KB
65/1971
Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra  
64/1971
Zákon Slovenské národní rady o úpravě státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971  
63/1971
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě  
62/1971
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech  
18 8. 7. 1971 57 - 61 PDF 841 KB
61/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o čestném odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“  
60/1971
Zákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)  
59/1971
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971  
58/1971
Zákon České národní rady o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy  
57/1971
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
17 8. 7. 1971 55 - 56 PDF 980 KB
56/1971
Zákon Slovenské národní rady o volbách do národních výborů v Slovenské socialistické republice  
55/1971
Zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady  
16 7. 7. 1971 53 - 54 PDF 976 KB
54/1971
Zákon České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice  
53/1971
Zákon České národní rady o volbách do České národní rady  
15 7. 7. 1971 48 - 52 PDF 2 MB
52/1971
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
51/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě  
50/1971
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi  
49/1971
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel  
48/1971
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, v nichž lze přidělit byt ve státním zájmu  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 6. 7. 1971 43 - 47 PDF 1 MB
47/1971
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti  
46/1971
Zákon o geodézii a kartografii  
45/1971
Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971  
44/1971
Zákon o volbách do Federálního shromáždění  
43/1971
Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 24. 6. 1971 42 PDF 2 MB
42/1971
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
12 14. 6. 1971 39 - 41 PDF 454 KB
41/1971
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů  
40/1971
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích  
39/1971
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů