Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1973Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
12 27. 4. 1973 39 - 40 PDF 399 KB
40/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 14, 36, 80, 91 a 109  
39/1973
Zákon Slovenské národní rady o orgánech geodézie a kartografie  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
11 19. 4. 1973 36 - 38 PDF 474 KB
38/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Veltrusy)  
37/1973
Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách  
36/1973
Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 6. 4. 1973 27 - 35 PDF 867 KB
35/1973
Vyhláška rady Okresního národního výboru ve Veľkém Krtíši, kterou se určuje Městský národní výbor v okrese stavebním úřadem I. stupně  
34/1973
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určuje Městský národní výbor v Lipanech stavebním úřadem I. stupně  
33/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957  
32/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci  
31/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích  
30/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy  
29/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 53 (Dačice - Jihočeský kraj) a č. 33 (Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj)  
28/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32  
27/1973
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
9 30. 3. 1973 23 - 26 PDF 771 KB
26/1973
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů  
25/1973
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly  
24/1973
Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly  
23/1973
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 20. 3. 1973 18 - 22 PDF 684 KB
22/1973
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podnikových archivech  
21/1973
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem  
20/1973
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl  
19/1973
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 198 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
18/1973
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 11 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 9. 3. 1973 14 - 17 PDF 648 KB
17/1973
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem  
16/1973
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol  
15/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 50 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 80 a č. 86  
14/1973
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 26. 2. 1973 11 - 13 PDF 376 KB
13/1973
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Čadci, kterou se určuje Městský národní výbor v Turzovce stavebním úřadem I. stupně  
12/1973
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami  
11/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 23. 2. 1973 10 PDF 128 KB
10/1973
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii  
4 15. 2. 1973 9 PDF 160 KB
9/1973
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
3 9. 2. 1973 5 - 8 PDF 713 KB
8/1973
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
7/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977  
6/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka  
5/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 63 (Byšice - Liblice) Středočeského krajského národního výboru  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů