Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1974Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
18 30. 10. 1974 97 - 102 PDF 1 MB
102/1974
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím  
101/1974
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek  
100/1974
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady  
99/1974
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná)  
98/1974
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji  
97/1974
Zákon České národní rady o archivnictví  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
17 18. 10. 1974 94 - 96 PDF 1 MB
96/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel  
95/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace  
94/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 4. 10. 1974 91 - 93 PDF 499 KB
93/1974
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich  
92/1974
Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic  
91/1974
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 25. 9. 1974 87 - 90 PDF 2 MB
90/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií  
89/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě  
88/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce  
87/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 13. 9. 1974 81 - 86 PDF 747 KB
86/1974
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu  
85/1974
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich  
84/1974
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik  
83/1974
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik  
82/1974
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974  
81/1974
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 28. 8. 1974 77 - 80 PDF 1020 KB
80/1974
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.  
79/1974
Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností  
78/1974
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat  
77/1974
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
12 25. 7. 1974 70 - 76 PDF 421 KB
76/1974
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů  
75/1974
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem  
74/1974
Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2  
73/1974
Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech  
72/1974
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku  
71/1974
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68  
70/1974
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 75 (Praha 5)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
11 4. 7. 1974 66 - 69 PDF 741 KB
69/1974
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči  
68/1974
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech  
67/1974
Zásady jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských a některých dalších socialistických organizacích řízených ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy Slovenské socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky č. 175 ze dne 12. června 1974  
66/1974
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 21. 6. 1974 61 - 65 PDF 2 MB
65/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem  
64/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou  
63/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou  
62/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí  
61/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 10. 6. 1974 55 - 60 PDF 987 KB
60/1974
Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje  
59/1974
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o provozování silniční taxislužby  
58/1974
Zásady jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 22. května 1974 č. 128  
57/1974
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů  
56/1974
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 131 až 136  
55/1974
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 75 - Partizánske, okres Topoľčany  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů