Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1979Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
20 30. 8. 1979 97 - 100 PDF 1 MB
100/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů  
99/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů  
98/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky  
97/1979
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 127  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 24. 8. 1979 93 - 96 PDF 3 MB
96/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující  
95/1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech  
94/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující  
93/1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 21. 8. 1979 89 - 92 PDF 2 MB
92/1979
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví  
91/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů  
90/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě  
89/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
17 13. 8. 1979 82 - 88 PDF 1 MB
88/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách  
87/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách  
86/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království  
85/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství  
84/1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980  
83/1979
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodu č. 24  
82/1979
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 50 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 19. 7. 1979 76 - 81 PDF 308 KB
81/1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  
80/1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy  
79/1979
Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
78/1979
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
77/1979
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné  
76/1979
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 17. 7. 1979 74 - 75 PDF 944 KB
75/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci  
74/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 16. 7. 1979 69 - 73 PDF 791 KB
73/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť  
72/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání  
71/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy  
70/1979
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu  
69/1979
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 20 (Jáchymovsko)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 4. 7. 1979 68 PDF 989 KB
68/1979
Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
12 29. 6. 1979 63 - 67 PDF 1 MB
67/1979
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky a Slovenského cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb občanům  
66/1979
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb  
65/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci  
64/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky  
63/1979
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
11 19. 6. 1979 57 - 62 PDF 1 MB
62/1979
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce  
61/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť  
60/1979
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání  
59/1979
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla (vyhláška o stanovených měřidlech)  
58/1979
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku  
57/1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů