Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2005Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
8 20. 1. 2005 38-40 PDF 400 KB
40/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin  
39/2005
Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání  
38/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají  
7 18. 1. 2005 34-37 PDF 257 KB
37/2005
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně  
36/2005
Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn  
35/2005
Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn  
34/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů  
6 13. 1. 2005 30-33 PDF 378 KB
33/2005
Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách  
32/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.  
31/2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví  
30/2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky  
5 13. 1. 2005 19-29 PDF 12 MB
29/2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
28/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory  
27/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny  
26/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko  
25/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří  
24/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská  
23/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví  
22/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy  
21/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví  
20/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko  
19/2005
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice  
4 11. 1. 2005 12-18 PDF 876 KB
18/2005
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce  
17/2005
Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti  
16/2005
Vyhláška o organizaci školního roku  
15/2005
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy  
14/2005
Vyhláška o předškolním vzdělávání  
13/2005
Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  
12/2005
Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 675/2004 Sb.  
3 10. 1. 2005 8-11 PDF 656 KB
11/2005
Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků pro jejich uvedení na trh  
10/2005
Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání  
9/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu  
8/2005
Vyhláška o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 656/2004 Sb.  
2 6. 1. 2005 3-7 PDF 204 KB
7/2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
6/2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.  
5/2005
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003  
4/2005
Zákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice  
3/2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
1 3. 1. 2005 1-2 PDF 114 KB
2/2005
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
1/2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
 Předchozí | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Další