Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1955Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
36 31. 12. 1955 65 - 68 PDF 285 KB
68/1955
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí  
67/1955
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků  
66/1955
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím  
65/1955
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců  
35 29. 12. 1955 61 - 64 PDF 227 KB
64/1955
Zákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči  
63/1955
Zákonné opatření o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu  
62/1955
Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek  
61/1955
Zákonné opatření o změně předpisů o rozvodu  
34 23. 12. 1955 60 PDF 3 MB
60/1955
Nařízení o správních poplatcích  
33 15. 12. 1955 57 - 59 PDF 349 KB
59/1955
Zákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)  
58/1955
Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově  
57/1955
Zákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí  
32 12. 12. 1955 55 - 56 PDF 1016 KB
56/1955
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků  
55/1955
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.  
31 9. 12. 1955 54 PDF 385 KB
54/1955
Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona  
30 3. 12. 1955 52 - 53 PDF 114 KB
53/1955
Nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti  
52/1955
Nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi  
29 11. 11. 1955 51 PDF 760 KB
51/1955
Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích  
28 26. 10. 1955 50 PDF 416 KB
50/1955
Nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby  
27 15. 10. 1955 48 - 49 PDF 72 KB
49/1955
Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov  
48/1955
Nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další