Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1955Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
36 31. 12. 1955 65 - 68 PDF 285 KB
68/1955
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí  
67/1955
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků  
66/1955
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím  
65/1955
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců  
35 29. 12. 1955 61 - 64 PDF 227 KB
64/1955
Zákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči  
63/1955
Zákonné opatření o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu  
62/1955
Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek  
61/1955
Zákonné opatření o změně předpisů o rozvodu  
34 23. 12. 1955 60 PDF 3 MB
60/1955
Nařízení o správních poplatcích  
33 15. 12. 1955 57 - 59 PDF 349 KB
59/1955
Zákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)  
58/1955
Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově  
57/1955
Zákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí  
32 12. 12. 1955 55 - 56 PDF 1016 KB
56/1955
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků  
55/1955
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.  
31 9. 12. 1955 54 PDF 385 KB
54/1955
Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona  
30 3. 12. 1955 52 - 53 PDF 114 KB
53/1955
Nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti  
52/1955
Nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi  
29 11. 11. 1955 51 PDF 760 KB
51/1955
Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích  
28 26. 10. 1955 50 PDF 416 KB
50/1955
Nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby  
27 15. 10. 1955 48 - 49 PDF 72 KB
49/1955
Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov  
48/1955
Nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další