Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1974Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
28 28. 12. 1974 138 - 139 PDF 1 MB
139/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně  
138/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 27. 12. 1974 137 PDF 1 MB
137/1974
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 23. 12. 1974 133 - 136 PDF 939 KB
136/1974
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
135/1974
Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve vodním hospodářství  
134/1974
Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani  
133/1974
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 22. 12. 1974 128 - 132 PDF 839 KB
132/1974
Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy  
131/1974
Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky  
130/1974
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství  
129/1974
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani  
128/1974
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975  
24 20. 12. 1974 125 - 127 PDF 324 KB
127/1974
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica  
126/1974
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě  
125/1974
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 13. 12. 1974 122 - 124 PDF 1 MB
124/1974
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou  
123/1974
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou  
122/1974
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně a doplnění vyhlášky, kterou se provádí zákon o dráhách  
22 4. 12. 1974 119 - 121 PDF 2 MB
121/1974
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení  
120/1974
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic  
119/1974
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.  
21 27. 11. 1974 113 - 118 PDF 978 KB
118/1974
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech  
117/1974
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení  
116/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích  
115/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení  
114/1974
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského  
113/1974
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.  
20 16. 11. 1974 108 - 112 PDF 1010 KB
112/1974
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
111/1974
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975  
110/1974
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami  
109/1974
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami  
108/1974
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 6. 11. 1974 103 - 107 PDF 2 MB
107/1974
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady  
106/1974
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani  
105/1974
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 a č. 149 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
104/1974
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách  
103/1974
Zákon o zemědělské dani  
 Předchozí | 1 2 3 | Další