Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1977Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 30. 12. 1977 104 - 110 PDF 1 MB
110/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze  
109/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska  
108/1977
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv  
107/1977
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla  
106/1977
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv  
105/1977
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého  
104/1977
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 29. 12. 1977 100 - 103 PDF 1 MB
103/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu  
102/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o lesní stráži  
101/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborné správě lesů  
100/1977
Zákon Slovenské národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 28. 12. 1977 96 - 99 PDF 1 MB
99/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu  
98/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži  
97/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni  
96/1977
Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 22. 12. 1977 95 PDF 2 MB
95/1977
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 20. 12. 1977 88 - 94 PDF 485 KB
94/1977
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 39 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
93/1977
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 94 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
92/1977
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 43/1970 Sb.  
91/1977
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.  
90/1977
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1978  
89/1977
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek  
88/1977
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 15. 12. 1977 85 - 87 PDF 1 MB
87/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci  
86/1977
Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku  
85/1977
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 12. 12. 1977 82 - 84 PDF 1 MB
84/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími  
83/1977
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb  
82/1977
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu  
24 23. 11. 1977 75 - 81 PDF 1 MB
81/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži  
80/1977
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků  
79/1977
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků  
78/1977
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací  
77/1977
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě  
76/1977
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.  
75/1977
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o opakovaných projektech  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 14. 11. 1977 72 - 74 PDF 2 MB
74/1977
Zákon o zemědělské dani (úplné znění zákona o zemědělské dani, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
73/1977
Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
72/1977
Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
22 3. 11. 1977 66 - 71 PDF 778 KB
71/1977
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství  
70/1977
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Východní Karpaty  
69/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou  
68/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci  
67/1977
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o povolání příslušníků Lidových milicí k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti  
66/1977
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další