Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1978Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
34 29. 12. 1978 151 - 155 PDF 3 MB
155/1978
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
154/1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích  
153/1978
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách  
152/1978
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 103/1973 Sb., o dokumentaci staveb  
151/1978
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
33 27. 12. 1978 146 - 150 PDF 656 KB
150/1978
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady  
149/1978
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady  
148/1978
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1979  
147/1978
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979  
146/1978
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 12. 12. 1978 139 - 145 PDF 2 MB
145/1978
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.  
144/1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích  
143/1978
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv  
142/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky  
141/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  
140/1978
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu  
139/1978
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 28. 11. 1978 134 - 138 PDF 956 KB
138/1978
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 110/1974 Sb.  
137/1978
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.  
136/1978
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu  
135/1978
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech  
134/1978
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 3. 11. 1978 128 - 133 PDF 3 MB
133/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy  
132/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách  
131/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců  
130/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru  
129/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů  
128/1978
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují  
29 30. 10. 1978 123 - 127 PDF 958 KB
127/1978
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči  
126/1978
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o základní škole  
125/1978
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách  
124/1978
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962  
123/1978
Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
28 26. 10. 1978 121 - 122 PDF 4 MB
122/1978
Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
121/1978
Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 19. 10. 1978 117 - 120 PDF 2 MB
120/1978
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává statut Národního parku Nízké Tatry  
119/1978
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Národním parku Nízké Tatry  
118/1978
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21  
117/1978
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141  
26 27. 9. 1978 114 - 116 PDF 353 KB
116/1978
Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy  
115/1978
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce  
114/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 22. 9. 1978 109 - 113 PDF 1 MB
113/1978
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
112/1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 158/1976 Sb., o vodní stráži  
111/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek  
110/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971  
109/1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další