Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1981Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
34 29. 12. 1981 121 - 130 PDF 4 MB
130/1981
Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode  
129/1981
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982  
128/1981
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)  
127/1981
Zákon České národní rady o vnitřním obchodě  
126/1981
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982  
125/1981
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)  
124/1981
Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
123/1981
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982  
122/1981
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu)  
121/1981
Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
33 22. 12. 1981 114 - 120 PDF 1 MB
120/1981
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru  
119/1981
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd  
118/1981
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr  
117/1981
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy  
116/1981
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků  
115/1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky  
114/1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
32 5. 12. 1981 106 - 113 PDF 826 KB
113/1981
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
112/1981
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.  
111/1981
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů  
110/1981
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků  
109/1981
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků  
108/1981
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí  
107/1981
Vyhláška federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.  
106/1981
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
31 8. 12. 1981 105 PDF 9 MB
105/1981
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb  
30 10. 11. 1981 102 - 104 PDF 631 KB
104/1981
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory  
103/1981
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem  
102/1981
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav  
29 29. 10. 1981 100 - 101 PDF 143 KB
101/1981
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu  
100/1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
28 20. 10. 1981 99 PDF 144 KB
99/1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
27 9. 10. 1981 96 - 98 PDF 401 KB
98/1981
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
97/1981
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana  
96/1981
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
26 2. 10. 1981 94 - 95 PDF 389 KB
95/1981
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
94/1981
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
25 24. 9. 1981 93 PDF 409 KB
93/1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další