Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1984Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
32 19. 12. 1984 152 PDF 3 MB
152/1984
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
31 18. 12. 1984 144 - 151 PDF 2 MB
151/1984
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích  
150/1984
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích  
149/1984
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou  
148/1984
Vyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.  
147/1984
Zákon České národní rady o soudních poplatcích  
146/1984
Zákon České národní rady o notářských poplatcích  
145/1984
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985  
144/1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
30 14. 12. 1984 136 - 143 PDF 2 MB
143/1984
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole  
142/1984
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch  
141/1984
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch  
140/1984
Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch  
139/1984
Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch  
138/1984
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985  
137/1984
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
136/1984
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985  
29 13. 12. 1984 130 - 135 PDF 577 KB
135/1984
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech  
134/1984
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění  
133/1984
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů  
132/1984
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání  
131/1984
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
130/1984
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
28 11. 12. 1984 129 PDF 1 MB
129/1984
Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov  
27 10. 12. 1984 125 - 128 PDF 2 MB
128/1984
Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků  
127/1984
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.  
126/1984
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého  
125/1984
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánska Ľupča  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
26 6. 12. 1984 124 PDF 2 MB
124/1984
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách  
25 29. 11. 1984 121 - 123 PDF 664 KB
123/1984
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole  
122/1984
Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim  
121/1984
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok  
24 28. 11. 1984 117 - 120 PDF 3 MB
120/1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní  
119/1984
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech  
118/1984
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky  
117/1984
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb.  
23 15. 11. 1984 108 - 116 PDF 854 KB
116/1984
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem  
115/1984
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19  
114/1984
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolínecko)  
113/1984
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119  
112/1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti  
111/1984
Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce  
110/1984
Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku  
109/1984
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení  
108/1984
Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení  
 Předchozí | 1 2 3 4 | Další