Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1988Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
20 15. 6. 1988 98 - 99 PDF 2 MB
99/1988
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži  
98/1988
Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník  
19 15. 6. 1988 94 - 97 PDF 2 MB
97/1988
Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob  
96/1988
Vyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob  
95/1988
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby  
94/1988
Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví  
18 15. 6. 1988 90 - 93 PDF 2 MB
93/1988
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o stanovených měřidlech  
92/1988
Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů  
91/1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství  
90/1988
Zákon o zemědělském družstevnictví  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
17 14. 6. 1988 88 - 89 PDF 2 MB
89/1988
Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom  
88/1988
Zákon o státním podniku  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
16 30. 5. 1988 80 - 87 PDF 2 MB
87/1988
Redakční sdělení o opravě chyb  
86/1988
Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov  
85/1988
Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů  
84/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu  
83/1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky  
82/1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů  
81/1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách  
80/1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
15 24. 5. 1988 73 - 79 PDF 907 KB
79/1988
Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch  
78/1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech  
77/1988
Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb.  
76/1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce  
75/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd  
74/1988
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu  
73/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča  
14 20. 5. 1988 72 PDF 3 MB
72/1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách  
13 19. 5. 1988 71 PDF 3 MB
71/1988
Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách  
12 12. 5. 1988 66 - 70 PDF 2 MB
70/1988
Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach  
69/1988
Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe  
68/1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních  
67/1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě  
66/1988
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
11 2. 5. 1988 65 PDF 1 MB
65/1988
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou