Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Dnem 1. 1. 2024 Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nahradila Sbírka zákonů a mezinárodních smluv zveřejňovaná v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka, https://www.e-sbirka.cz/). V e-Sbírce naleznete nově vyhlašované akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv i stejnopisy částek Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vyhlášených do 31. 12. 2024 (např. v sekci Chronologický rejstřík, https://www.e-sbirka.cz/rejstriky/chronologicky).

Aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebude po 1. 1. 2024 nadále aktualizována a bude k 30. 6. 2024 vypnuta. Pokud v současné době tuto aplikaci využíváte jako cíl odkazů ze svých internetových stránek nebo jiných služeb, doporučujeme tyto odkazy nahradit odkazy na příslušné akty Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách e-Sbírky.

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
59 19. 12. 2000 141 - 144 PDF 2 MB
144/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o celním odbavování kontejnerů společného fondu používaných v mezinárodní dopravě  
143/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami  
142/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami  
141/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o odškodnění obětí násilných trestných činů  
58 12. 12. 2000 140 PDF 102 KB
140/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu, společné přepravě a výměně informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou  
57 8. 12. 2000 136 - 139 PDF 168 KB
139/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích  
138/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických v oblasti fytosanitární  
137/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2001 - 2003  
136/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení  
56 29. 11. 2000 134 - 135 PDF 2 MB
135/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany  
134/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách  
55 28. 11. 2000 132 - 133 PDF 885 KB
133/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce  
132/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí  
54 22. 11. 2000 131 PDF 983 KB
131/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království  
53 22. 11. 2000 129 - 130 PDF 1 MB
130/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království  
129/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních  
52 10. 11. 2000 128 PDF 569 KB
128/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
51 8. 11. 2000 126 - 127 PDF 239 KB
127/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů  
126/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky o zrušení vízové povinnosti  
50 8. 11. 2000 116 - 125 PDF 79 KB
125/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 133/1994 Sb., o Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody, přijaté ve Vídni dne 21. května 1963  
124/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2000 Sb. m. s., o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích, ze dne 28. března 2000  
123/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 23/1998 Sb., o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, ze dne 22. listopadu 1996  
122/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, jímž se uveřejňuje seznam hraničních přechodů na společných státních hranicích České republiky s Rakouskou republikou  
121/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Turkmenistánu, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.  
120/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Tádžické republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.  
119/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu k Moldavské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.  
118/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Kyrgyzské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.  
117/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Kazašské republice, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.  
116/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států, sjednané dne 17. prosince 1981, ve vztahu ke Gruzii, vyhlášené pod č. 92/1982 Sb.  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další