Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2003Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
66 31. 12. 2003 135 - 137 PDF 71 KB
137/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 24. května 2001  
136/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Angolské republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 19. března 2001  
135/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí  
65 15. 12. 2003 134 PDF 77 KB
134/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností  
64 15. 12. 2003 133 PDF 3 MB
133/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech  
63 15. 12. 2003 132 PDF 2 MB
132/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
62 12. 12. 2003 131 PDF 966 KB
131/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu  
61 2. 12. 2003 129 - 130 PDF 2 MB
130/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech  
129/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě  
60 28. 11. 2003 124 - 128 PDF 342 KB
128/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2001 - 2003  
127/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
126/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 28. dubna 1994  
125/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku  
124/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku  
59 18. 11. 2003 123 PDF 1 MB
123/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě  
58 13. 11. 2003 122 PDF 176 KB
122/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky  
57 5. 11. 2003 120 - 121 PDF 211 KB
121/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech  
120/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 176/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 | Další