Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2006Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
10 20. 2. 2006 24 PDF 1 MB
24/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1 a Dodatku 1 k Memorandu o porozumění mezi Ministerstvem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1  
9 10. 2. 2006 22 - 23 PDF 1 MB
23/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí v katastrálním území Hodonín v České republice  
22/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropské organizace pro jaderný výzkum  
8 7. 2. 2006 19 - 21 PDF 653 KB
21/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášená pod č. 112/2004 Sb. m. s. a č. 84/2005 Sb. m. s.  
20/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství  
19/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely  
7 31. 1. 2006 18 PDF 1020 KB
18/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu  
6 31. 1. 2006 14 - 17 PDF 1 MB
17/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory  
16/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království  
15/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně přílohy Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království  
14/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království  
5 25. 1. 2006 12 - 13 PDF 78 KB
13/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005  
12/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími  
4 16. 1. 2006 9 - 11 PDF 81 KB
11/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Nová Bystřice - Grametten  
10/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Slavonice - Fratres  
9/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích Brno-hlavní nádraží, Břeclav, Hohenau a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Brno-hlavní nádraží a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží  
3 9. 1. 2006 6 - 8 PDF 227 KB
8/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2005 Sb. m. s.  
7/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích  
6/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 69/2002 Sb. m. s., o Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva)  
2 9. 1. 2006 3 - 5 PDF 2 MB
5/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách  
4/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 69/2002 Sb. m. s., o Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), přijaté v Mnichově dne 5. října 1973  
3/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
1 2. 1. 2006 PDF 487 KB
2/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987  
1/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československem a Finskem o letecké dopravě  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další